KATEGORIA

TYP OFERTY

REGULAMIN

Definicje.


1. Administrator – Właściciel portalu firma Team&Personal, 31-867 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 1F/46, NIP – 678-221-73-59

2. Katalog – Strona internetowa www.mice4u.pl 

3. Użytkownik – Osoba zamieszczająca ogłoszenia Ofertowe.

4. Oferta – Informacja handlowa obejmująca zakres usługi, program oraz materiały multimedialne (fotografie, plik audio, video)

5. Klient - podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem Katalogu www.mice4u.pl


Przedmiot i postanowienia ogólne.


1. Przedmiotem regulaminu jest prezentacja Ofert usług Użytkowników w internetowym katalogu www.mice4u.pl.

2. Każdy zarejestrowany Użytkownik może zgłosić nieograniczoną ilość swoich Ofert do Katalogu pod nazwą: www.mice4u.pl, pod warunkiem że Oferta związana jest tematycznie z zakresem usług propagowanych przez Katalog.

3. Akceptacja regulaminu, oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie.Publikacja ofert.


1. Użytkownik samodzielnie zakłada konto przez kompleksowe wypełnienie formularza .

2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

3. Na życzenie, Administrator  może założyć konto Użytkownika na podstawie dostarczonych danych.

4. Administrator wymaga, aby Oferta Użytkownika zawierała przynajmniej trzy zdjęcia. W przypadku braku wymaganych zdjęć, publikacja oferty Użytkownika może zostać wstrzymana do czasu ich dodania.

5. Katalog jest moderowany dlatego publikacja Oferty nastąpi dopiero po sprawdzeniu i akceptacji przez Administratora .

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany opisu oraz tytułu wpisu.

7. Dodana Oferta musi znajdować się w odpowiedniej kategorii i podkategorii do treści oferty.

8. Administrator ma prawo do edycjii użytkowania dodanych zdjęć.

9. Do katalogu nie będą dodawane Oferty sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, związane z pornografią, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, oraz o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, itp.

10. Prosimy o nie dodawanie powielonych Ofert. Oferty takie będą uznawane jako spam i nie będą dodane do Katalogu. Nagminne łamanie regulaminu powoduje całkowite usunięcie konta Użytkownika.

11. Regulamin może zostać zmieniony bez poinformowania Użytkowników.

12. Możliwość sugerowania nowych podkategorii, prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy lub na adres mailowy info(at)mice4u.pl


Reklama


1. Umieszczenie Oferty przez artystów, muzyków i podwykonawców jest bezpłatne.

2. Użytkownik może promować swoją ofertę w formie wyróżnionej lub promowanej oraz w formie dodatkowej w postaci banerów reklamowych.  Rozliczenia transakcji odbywają się kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

3. Cennik i czas emisji reklam znajduje się w zakładce Reklama.

4. Umieszczenie Oferty dla Hoteli, Restauracji, Sal konferencyjnych, koncertowych i terenów piknikowych jest płatne, abonament naliczany jest za okres 12 miesięcy. Cennik w zakładce Reklama. Odstępstwem od tej reguły są okresy promocyjne uruchamiane przez Właściciela/Administratora portalu. W tym przypadku obowiązują warunki określone w Ofercie Promocyjnej.
Odpowiedzialność i zobowiązania.


1. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność dodanej Oferty .

2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Katalogu.

3. Użytkownik  zobowiązany  jest korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz nie będzie naruszał praw autorskich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykonania usługi na warunkach określonych w Ofercie, przez cały czas trwania jej wyświetlania w Katalogu.

5. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone w Ofercie Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązuje się do należytego wykonywania swoich usług przedstawionych w postaci Oferty. Reklamacja składana przez klienta po realizacji Oferty może skutkować obniżeniem wynagrodzenia należnego dla Użytkownika.Opłaty i rozliczenia Klient


1. Opłata za zakup oferty umieszczonej w katalogu www.mice4u.pl dokonywana jest przed realizacją Oferty.

2. Realizacja jak i rezerwacja terminu Oferty, odbędzie się dopiero po potwierdzeniu dostępności terminu oraz zaksięgowaniu całej należnej kwoty.

3. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Administratorapełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.

4. Wpłata powinna być dokonana na konto bankowe: 50 1020 5558 1111 1681 8900 0109

5. Dowód wpłaty musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, Dane do faktury VAT, numeri pełną nazwę zakupionej Oferty.

6. Po otrzymaniu należnej kwoty, Administrator wystawi i wyśle pocztą elektroniczną rachunek na adres e-mail Kupującego.

7. W celu dokonania wpłaty na konto, Administrator  może wystawić i wysłać pocztą elektroniczną fakturę pro-forma.

8. Użytkownik oraz Kupujący wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez jego podpisu i otrzymanie oryginału.

9. Na 30 dni przed realizacją oferty, Klient może zrezygnować bez kosztowo z zakupionej Oferty.  Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem zwrotu płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.

10. Rezygnacja z Oferty pomiędzy 30 a 15 dniem przed realizacją Oferty, skutkuje karą pieniężną w wysokości 40% wartości Oferty.

11. Rezygnacja lub zmiana terminu realizacji Oferty pomiędzy 14 dniem a dniem realizacji Oferty, skutkuje karą pieniężną w wysokości 100% wartości Oferty. 


Postępowanie reklamacyjne 


1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

   - Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację, dane dostępowe,

   - nazwę i numer Oferty, której reklamacja dotyczy,

   - przedmiot reklamacji

   - okoliczności uzasadniające reklamację. 2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres 31-867 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 1F/46

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie Klient otrzyma odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie w terminie 14 dni.


Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:


 


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Team & Personal z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 1F/46, kod pocztowy 31-867, adres e-mail: biuro [ at ] teamandpersonal.pl.


Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej http://mice4u.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.


W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Team & Personal z siedzibą w Krakowie, to: adres korespondencyjny os. 2 Pułku Lotniczego 1F/46, 31-867 Kraków, adres e-mail: biuro [ at ] teamandpersonal.pl, tel. +48 660 22 77 22.


Czas przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać Państwa danych bez zgody albo po jej ustaniu. Nie chcemy jednak ograniczać Państwu dostępu do konta i treści zamieszczonych przez Państwa, dlatego Państwa dane będą wykorzystywane aż do odwołania zgody.


Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych  w celach marketingowych przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o "O ochronie danych osobowych" - Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883.

Administrator oświadcza, że wszystkie dane personalne i kontaktowe (na przykład imię i nazwisko, e-mail tylko do kontaktu) podane podczas zakładania konta nie zostaną udostępnione osobom trzecim.


WOJEWÓDZTWO

PODSTRONY


Team building dla ...
Kategoria: Obsługa
Podkategoria: Trenerzy
Typ oferty: Team building
Cena: 0 zł
Piknik firmowy w K...
Kategoria: Obsługa
Podkategoria: Piknikowe tereny
Typ oferty: Piknik
Cena: 0 zł
Eventy tematyczne...
Kategoria: Pokazy
Podkategoria: Tematyczne
Typ oferty: Eventy
Cena: 0 zł
Piknik firmowy Kra...
Kategoria: Obsługa
Podkategoria: Piknikowe tereny
Typ oferty: Piknik
Cena: 0 zł
budowanie zespołu, Team building, wyjazdy integracyjne, imprezy integracyjne, eventy, szkolenia biznesowe, gry integracyjne, imprezy plenerowe, piknik firmowy, incentive, imprezy dla firm, Kraków, Warszawa, Katowice, imprezy firmowe, organizacja eventów, organizacja konferencji, szkolenia dla firm, wieczór tematyczny, konferencje, outdoor, organizacja konferencji, DJ, koncerty, artyści, agencja muzyczna, covery, karaoke, pokazy tańca, dobry konferansjer